انعقاد تفاهم‌نامه دبیرخانه ثبت ملی بیماری منییر با کلینیک تخصص و فوق تخصصی آقای دکتر میر محمد جلالی

آقای دکتر شادمان نعمتی-مسئول برنامه ثبت ملی بیماری منییر-و آقای دکتر میر محمد جلالی -متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن و فلوشیپ نورواتولوژی- به منظور توسعه و اجرای برنامه ثبت ملی بیماری منییر و در جهت استمرار آن،...

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دبیرخانه ثبت ملی بیماری منییر با دپارتمان گوش،گلو، بینی و جراحی سر و گردن و مرکز تحقیقات شنوایی و گفتاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

آقای دکتر شادمان نعمتی-مسئول برنامه ثبت ملی بیماری منییر- و آقای دکتر نادرصاکی –نماینده دپارتمان گوش،گلو، بینی و جراحی سرو گردن و مرکز تحقیقات شنوایی و گفتاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- به منظور توسعه و...