تاریخچه ثبت رجیستری مِنییِر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مطرح شدن ايده طراحي بانك اطلاعاتي كه حاوي داده هاي بيماران مبتلا به منییر باشد به اوایل  سال 1396 بر ميگردد. كه منشور اوليه اي تهيه  و در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای بینی، سینوس، گوش وقاعده جمجمه در تاریخ  1396/6/28 مطرح گردید و بعد از مطالعات اوليه و بررسي تجربه هاي مختلف كشوري و بين المللي در اين راستا نگارش اول  منشور مطالعه، پروتكل اجرايي ، اطلاعات اصلي  و  فرمهاي جمع آوري داده تدوين گشت.برنامه ثبت به صورت مطالعه ای با عنوان" رجیستری بیماری منییر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان و کل کشور "  از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه و با حمايت معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گیلان با کدIR.REG.GUMS.1396.111  در  1396/9/21 تصويب گرديد. به دنبال آن مسئوليت طراحي  و اجرای برنامه ثبت بيماران مبتلا به منییر  به مركز تحقيقات بیماریهای بینی، سینوس، گوش وقاعده جمجمه  گیلان،آقای دکتر شادمان نعمتی اعطا گشت.