اعضای کمیته راهبردی رجیستری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1 - دکتر شادمان نعمتی(فلوشیپ اتولوژی نورواتولوژی - مسئول برنامه ثبت ملی بیماری منییر-معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

2 - دکتر شاهرخ یوسف زاده (متخصص جراحی و مغز و اعصاب- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

3 - دکتر محمد تقی آشوبی(متخصص جراحی عمومی- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان)
 

4 - دکتر سید ابراهیم نقوی(متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن)

5 - دکتر رحمت اله بنان(متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن)

6 - دکتر میر محمد جلالی(فلوشیپ اتولوژی نورواتولوژی)

7 - دکتر عالیا صابری(متخصص بیماریهای مغز و اعصاب)

8 - دکتر سید علی رودباری(متخصص بیماریهای مغز و اعصاب)

9 - دکتر امیررضا قایقران(متخصص بیماریهای مغز و اعصاب)

10 - دکتر علی فقیه حبیبی(متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن)

11- دکتر حمیدرضا حاتمیان(متخصص بیماریهای مغز و اعصاب)

12- دکتر ربابه سلیمانی(متخصص روانپزشکی)

13- دکتر ملیحه اکبرپور(متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن)

14- دکتر پگاه علیزاده(متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن)

15- دکتر مریم اکبری(متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن)

16-  دکتر فتانه بخشی(متخصص آموزش و ارتقا سلامت)

17- دکتر مریم شکیبا(دکترای اپیدمیولوژی)

18- دکتر رسول پناهی(دکترای شنوایی شناسی)

19- دکتر سیده متین ابراهیمی(دستیار گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن)

20- دکتر احسان کاظم نژاد(دکترای آمار حیاتی)