اعطای مجوز دبیرخانه ثبت چند مرکزی بیماری منییر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان توسط معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزراتخانه به مرکز تحقیقات بیماری های بینی، سینوس، گوش و قاعده جمجمه گیلان، به ریاست دکتر شادمان نعمتی صورت گرفت.

بیماری منییر یک بیماری گوش داخلی است که تعادل و شنوایی را تحت تاثیر قرار می دهد، این بیماری با یک تریاد (سه گانه) شامل سرگیجه های دوره ای، وزوز گوش و از دست دادن شنوایی به صورت نوسانی، پیشرونده و با فرکانس پایین، شناخته می شود و گاهی اوقات می تواند با احساس پری گوش، تهوع، استفراغ و حملات افتادن همراه باشد.

دبیرخانه برنامه ملی ثبت بیماری منییر

مطرح شدن ايده طراحي بانك اطلاعاتي كه حاوي داده هاي بيماران مبتلا به منییر می باشد به اوایل سال 1396 بر ميگردد كه منشور اوليه اي تهيه و در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای بینی، سینوس، گوش وقاعده جمجمه گیلان در تاریخ 1396/6/28مطرح گردید و بعد از مطالعات اوليه و بررسي تجربه هاي مختلف كشوري و بين المللي در اين راستا نگارش اول منشور مطالعه، پروتكل اجرايي، اطلاعات اصلي و فرمهاي جمع آوري داده تدوين گشت. برنامه ثبت به صورت مطالعه ای با عنوان"رجیستری بیماری منییر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان و کل کشور" از طرف معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گیلان به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه و با کدIR.REG.GUMS.1396.111 در 21/9/1396 تصويب گرديد. به دنبال آن مسئوليت طراحي و اجرای برنامه ثبت بيماران مبتلا به منییر به مركز تحقيقات بیماریهای بینی، سینوس، گوش وقاعده جمجمه گیلان،آقای دکتر شادمان نعمتی اعطا گشت.

آدرس وب سایت سامانه ثبت ملی بیماری مِنییِر به شرح زیر می باشد: http://meniereiran.gums.ac.ir.