سامانه ثبت ملی بیماری مِنییِر دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و نظام بخشی به روند درمان و کیفیت زندگی بیماران منییرزی کشور در مرکز تحقیقات بیماری های بینی، سینوس، گوش و قاعده جمجمه دانشگاه رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ روز یکشنبه با حضور دکتر شادمان نعمتی- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و جمعی از مدیران و مسوولین معاونت تحقیقات و فناوری، سامانه ثبت ملی بیماری مِنییِر دانشگاه در محل مرکز تحقیقات بیماری های بینی، سینوس، گوش و قاعده جمجمه دانشگاه علوم پزشکی گیلان راه اندازی گردید.

تصویر رونمایی از سامانه ثبت ملی بیماری منییر

مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه از مرداد 1386 به منظور گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و نظام بخشی به روند درمان و کیفیت زندگی بیماران منییرزی کشور و ارایه راه حل در امور درمانی در زمینه ی بیماری های گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن آغاز به کار نمود. این مرکز در 23 خردادماه 1391 موافقت اصولی جهت راه اندازی را دریافت نمود و در 26 اردیبهشت 1396 مورد موافقت قطعی از طرف وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. این مرکز از تاریخ 25 آذر 1393 تحت عنوان مرکز تحقیقات "بیماری های بینی وسینوسبه فعالیت خود به ریاست دکتر شادمان نعمتی ادامه داد و در 17 خردادماه 1396 شورای گسترش وزارت بهداشت با تغییر نام مرکز به" بیماری های بینی، سینوس، گوش و قاعده جمجمه "موافقت نمود، در این مرکز از آغاز فعالیت تا کنون 100 مقاله، 20 کتاب و درحدود صد پایان نامه اینترنتی و رزیدنتی انتشار یافته است و هم اکنون نیز در حال راه اندازی کوهورت مشکلات شنوایی و بیماری های گوش در بالغین ساکن مناطق کوهورت صومعه سرا/گیلان، و پروژه ثبت ملی بیماری منییر می باشد.

گفتنی است: مطرح شدن ایده طراحی بانک اطلاعاتی که حاوی داده های بیماران مبتلا به منییر باشد به اوایل سال 1396 بر می گردد. که منشور اولیه ای تهیه و در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های بینی، سینوس، گوش و قاعده جمجمه در تاریخ 1396/6/28 مطرح گردید و بعد از مطالعات اولیه و بررسی تجربه های مختلف کشوری و بین المللی در این راستا نگارش اولیه پروپوزال طرح و پروتکل اجرایی، اطلاعات اصلی و فرمهای جمع آوری داده تدوین گشت. برنامه ثبت به صورت مطالعه ای با عنوان" رجیستری بیماری منییر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان و کل کشور " از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه و با حمایت معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گیلان با کدIR.REG.GUMS.1396.111 در تاریخ 1396/9/21 تصویب گردید. به دنبال آن مسئولیت طراحی و اجرای برنامه ثبت بیماران مبتلا به منییر به مرکز تحقیقات بیماری های بینی، سینوس، گوش و قاعده جمجمه گیلان، به ریاست دکتر شادمان نعمتی اعطا گشت.

تصویر رونمایی از سامانه ثبت ملی بیماری منییر

تصویر رونمایی از سامانه ثبت ملی بیماری منییر

تصویر رونمایی از سامانه ثبت ملی بیماری منییر

تصویر رونمایی از سامانه ثبت ملی بیماری منییر

تصویر رونمایی از سامانه ثبت ملی بیماری منییر

تصویر رونمایی از سامانه ثبت ملی بیماری منییر

تصویر رونمایی از سامانه ثبت ملی بیماری منییر