مسعود متصدی زرندی

مسعود متصدی زرندی

  • متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن
  • شماره نظام پزشکی
    32272
  • آدرس مطب
    تهران، تهران، بیمارستان امیراعلم
  • ایمیل
    motasaddi@yahoo.com

اشتراک در شبکه های اجتماعی