علی اصغر عربی

علی اصغر عربی

  • متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن
  • شماره نظام پزشکی
    5098
  • آدرس مطب
    کرمان، کرمان، بیمارستان شفا
  • ایمیل
    a-arabi@kmu.ac.ir

اشتراک در شبکه های اجتماعی