پزشکان عضو سامانه ثبت ملی بیماری مِنییِر

 

 

حامد امامی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

حامد امامی

...

مسعود متصدی زرندی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

مسعود متصدی زرندی

...

زهرااسلامی پناه
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

زهرااسلامی پناه

...

بهروز امیرزرگر
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

بهروز امیرزرگر

...

علی کوهی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

علی کوهی

...

مهتاب ربانی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

مهتاب ربانی

...

پدرام برقعی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

پدرام برقعی

...

نسرین یزدانی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

نسرین یزدانی

...

معصومه سعیدی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

معصومه سعیدی

فلوشیپ اتولوژی ، نوروتولوژی(متخصص گوش و حلق و بینی) ...

محمد اجل لوییان
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

محمد اجل لوییان

فلوشیپ اتولوژی،نوروتولوژی(متخصص گوش و حلق و بینی) ...

سید حمیدرضا ابطحی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

سید حمیدرضا ابطحی

دانشیار گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 15 سال سابقه رئیس مرکز کاشت حلزون شنوایی اصفهان با 11 سال سابقه ...

سید بصیر هاشمی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

سید بصیر هاشمی

...