پزشکان عضو سامانه ثبت ملی بیماری مِنییِر

 

 

معصومه سعیدی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

معصومه سعیدی

فلوشیپ اتولوژی ، نوروتولوژی(متخصص گوش و حلق و بینی) ...

محمد اجل لوییان
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

محمد اجل لوییان

فلوشیپ اتولوژی،نوروتولوژی(متخصص گوش و حلق و بینی) ...

سید حمیدرضا ابطحی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

سید حمیدرضا ابطحی

دانشیار گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 15 سال سابقه رئیس مرکز کاشت حلزون شنوایی اصفهان با 11 سال سابقه ...

سید بصیر هاشمی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

سید بصیر هاشمی

...

مهرداد امیرابادی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

مهرداد امیرابادی

...

محمد مهدی قاسمی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، حلق و بینی

محمد مهدی قاسمی

...

مریم عامی زاده
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن-فوق تخصص نورواتولوژی

مریم عامی زاده

...

علی اصغر عربی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

علی اصغر عربی

...

دکتر محسن بهادری فر
اطلاعات بیشتر
کارشناس ارشد شنوایی شناسی

دکتر محسن بهادری فر

...

دکتر مهری محمدی دلوئی
اطلاعات بیشتر
کارشناس شنوایی شناسی

دکتر مهری محمدی دلوئی

...

دکتر محمد صادق علیمردانی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، حلق و بینی

دکتر محمد صادق علیمردانی

...

دکتر الناز شریعت پناهی
اطلاعات بیشتر
متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

دکتر الناز شریعت پناهی

...