سرگیجه یکی از شکایت های شایع پزشکی بوده و به دلیل دستگاه های وستیبولر محیطی یا مرکزی ایجاد می شود.باتوجه به نقش عوامل ژنتیک و سبک زندگی و عادت ویژه غذایی بر روز برخی انواع سرگیجه و با توجه به نیاز آگاه سازی بیماران و پزشکان خانواده از علل شایع و چهره های بالینی گوناگون آن لازم بود در منطقه گیلان مطالعه ای بر شایع ترین علل و تفاوت نشانه های انواع مرکزی و محیطی سرگیجه انجام می شود.

لطفا برای مطالعه ی کامل مقاله از لینک زیر دانلود کنید.

PDF       download